PFR Polski Fundusz Rozwoju

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „PFR Posk.uzRoj Polski Fundusz Rozwoju Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych Średnich Firm", udzieloną przez PFRS”