Kursy

We współpracy z Kociewskim WOPR,  prowadzimy SZKOLENIA Z ZAKRESU RATOWNICTWA WODNEGO
 
Najbliższy termin 24 – 28.06.2019, – zbiórka o godz 9.oo w ośrodku Beaver w Wielu, rozpoczęcie kursu godz 10.oo,
od godz 9.oo organizator potwierdza listy uczestników i dokonuje rejestracji
 
Szkolenia na stopnie:
 
• Młodszy Ratownik WOPR  360 
• Ratownik WOPR  470 
 cena nie zawiera zakwaterowania i wyżywienia
 
Kursy odbywają się w systemie stacjonarnym w trakcie 5 dniowych szkoleń na terenie ośrodka Beaver – Tourist w Wielu.
Materiały szkoleniowe, kadrę, nadzór merytoryczny oraz egzaminy zapewnia Kociewskie WOPR Skarszewy
 
  
Organizatorzy:
• Kociewskie WOPR w Skarszewach,
• Firma BEAVER Tourist SC w Wielu
 
• Zajęcia praktyczne: teren kąpieliska i wypożyczalni sprzętu wodnego ośrodka kolonijnego BEAVER w Wielu.
• Zajęcia teoretyczne: sala wykładowa ośrodka kolonijnego BEAVER w Wielu.
 
Wymagania formalne na kurs MŁODSZEGO RATOWNIKA WOPR:
 
– Ukończony 12 rok życia.
– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia kursu.
– karta pływacka lub specjalna karta pływacka (możliwość uzyskania w dniu zapisów).
– dwie fotografie (dostarczone najpóźniej w dniu egzaminu wstępnego),
– strój kąpielowy (na zmianę),
 
Wymagania formalne na kurs RATOWNIKA WOPR:
 
1. Ukończony 16 rok życia.
2. Posiadanie stopnia młodszego ratownika WOPR,
a) ważna legitymacja członka WOPR z poświadczeniem lekarskim o zdolności do pracy w charakterze ratownika na dany rok,
b) specjalną kartę pływacką (możliwość uzyskania w dniu egzaminu,
c) patent lub uprawnienie przydatne w ratownictwie wodnym.
3. Test sprawnościowy:
a) Przepłynięcie dystansu 100 m sposobem dowolnym w czasie poniżej 1’50’’ wyłącznie na piersiach,
b) Przepłynięcie pod wodą dystansu co najmniej 15 m bez łamania powierzchni wody.
c) sprzęt ABC (płetwy, maska, rurka).
 
W trakcie 5 dniowego, pełnego wrażeń pobytu na Kaszubach, możesz zdobyć uprawnienia umożliwiające podjęcie pracy ratownika WOPR, a poza tym doskonalić kondycję i swoje umiejętności pływackie.
To może być przygoda Twojego życia. Zapraszamy